TERMENI ȘI CONDIȚII

Termenii și condițiile de utilizare stabilite în acest acord se vor aplica tuturor vânzărilor de servicii și produse software de către https://amadeusuk.com/, în calitate de Furnizor/Furnizor, către Cumpărător/Client/Beneficiar/Utilizator.

https://amadeusuk.com/ poate revizui Termenii și Condițiile de utilizare și Politica de confidențialitate în orice moment, fără a vă anunța. Termenii de utilizare revizuiți și politica de confidențialitate vor intra în vigoare atunci când sunt postate. Puteți vedea cei mai recenti Termeni de utilizare la https://amadeusuk.com/ termeni și politica de confidențialitate la   https://amadeusuk.com/ gdpr .

 1. Părţile contractante

între

1.1. https://amadeusuk.com/ , denumit în continuare Furnizor.

și

1.2. Dvs. , denumit în continuare Beneficiar.

Prezentul Acord este încheiat ale cărui prevederi și clauze, convenite conform legii libertății contractuale, au fost stabilite prin acordul nostru comun și cu respectarea legii. Acest acord servește ca bază legală pentru toate serviciile furnizate de   https://amadeusuk.com/

1.3. Furnizorul își rezervă dreptul de a modifica, schimba, elimina sau adăuga termenii și condițiile acestui acord, inclusiv, dar fără a se limita la, termenii aplicabili, amenzile sau taxele, politicile pentru funcționarea, utilizarea sau conduita clienților în legătură cu imaginea. , angajați https://amadeusuk.com/ .

Furnizorul poate beneficia de acest drept fără notificare sau notificare prealabilă. Indiferent de comunicările sau notificările anterioare, utilizarea în continuare a serviciilor reprezintă acordul Beneficiarului cu privire la aceste modificări. Verificarea periodică a modificărilor și modificărilor din prezentul Acord și acuratețea datelor furnizate de Beneficiar va fi în întregime responsabilitatea Beneficiarului.

1.4. Completarea formularului de comandă și bifarea căsuței „Sunt de acord cu termenii și condițiile de utilizare a serviciilor” reprezintă o garanție a exactității datelor furnizate astfel:

 • Daca esti persoana fizica varsta minima obligatorie este de 18 ani.

 • Dacă reprezentați o persoană juridică, un parteneriat sau orice altă formă juridică de organizare în conformitate cu standardele comerciale, înregistrarea dumneavoastră este o garanție.

 • Datele furnizate prin formularul de comandă sunt exacte, clare și reale, inclusiv informațiile necesare pentru termenele de plată, iar dumneavoastră vă asumați responsabilitatea pentru actualizarea corectă și permanentă a informațiilor furnizate. Completarea formularului de comandă reprezintă consimțământul Beneficiarului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în vederea onorării comenzilor transmise și pentru prelucrarea ulterioară în scopuri similare cu cele pentru care acestea au fost puse la dispoziția Furnizorului.

 • Dacă nu sunteți de acord cu termenii și condițiile acestui Acord, precum și cu modificările ulterioare făcute de Furnizor, singura opțiune este să ne contactați în vederea rezilierii unilaterale a prezentului Acord.

 1. Obiectul contractului

2.1. Obiectul contractului il reprezinta prestarea de catre Furnizor a urmatoarelor servicii:

 • Gazduire site-uri contractate

 • Înregistrarea domeniului

 • Suport tehnic

 • Vânzarea de certificate SSL

 1. Valoarea contractului și condițiile de plată

3.1. Furnizorul va emite facturi fiscale pe baza cărora Beneficiarul va trebui să plătească contravaloarea serviciului contractat. Frecvența de facturare va fi aleasă de Beneficiar prin intermediul formularului de comandă. Modificarea frecvenței de facturare se va face printr-o cerere scrisă către Furnizor sau prin e-mail la adresa de pe pagina de contact.

3.2. Beneficiarul poate solicita returnarea unei plăți în primele 30 de zile ale Contractului. În cazul renunțării anticipate la un contract, Furnizorul nu va efectua restituirea sumei plătite de Beneficiar.

3.2. Trecerea la un abonament mai mic nu se poate face înainte de expirarea perioadei contractuale alese sau modificate inițial la cererea Beneficiarului.

3.3. Trecerea la un abonament mai mare se poate face și înainte de expirarea perioadei contractuale prin plata diferenței dintre abonamentul curent și noul abonament. Diferența se aplică perioadei rămase până la expirarea contractului.

3.4. Furnizorul își rezervă dreptul de a modifica prețurile în orice moment. În cazul reînnoirii, noua factură va fi emisă pe baza prețului contractat inițial.

3.5. Perioada contractuala incepe de la data la care a fost inregistrata plata serviciului contractat si va ramane valabila pe perioada selectata de Beneficiar in formularul de comanda.

 1. Rezilierea contractului

4.1. Furnizorul poate înceta să presteze serviciul contractat de Beneficiar imediat, irevocabil și fără notificare prealabilă dacă:

 • Beneficiarul nu a respectat, încălcat sau tratat necorespunzător prezentul Acord, inclusiv orice alt Regulament al Furnizorilor sau nu a respectat legea română aplicabilă.

 • Beneficiarul a furnizat informații false la înregistrare sau nu a respectat condițiile referitoare la acuratețea, claritatea și valabilitatea datelor.

 • Beneficiarul nu a răspuns la comunicările trimise prin email la adresa furnizată la înregistrare.

 • Beneficiarul desfășoară activități ilegale, frauduloase sau de orice tip, inclusiv vânzarea de produse sau servicii, care sunt supuse legii.

 • Beneficiarul, un angajat sau reprezentantul acestuia, un partener (persoană fizică sau juridică) sau un angajat sau reprezentantul unui partener este implicat în nume personal sau în calitate de reprezentant legal în activități care prejudiciază drepturile sau reputația Furnizorului.

 • Beneficiarul nu a achitat contravaloarea serviciului contractat.

4.2. Orice încetare a serviciilor oferite de Furnizor va avea efecte imediate. Prestatorul poate, opțional, să notifice Beneficiarul cu privire la încetarea prestării serviciului.

4.3. În plus față de termenii de mai sus, orice parte a prezentei convenții poate rezilia prezentul acord dacă:

 • Orice Parte nu respectă termenii și condițiile prezentului Acord și nu va depune toate eforturile pentru a remedia situația care a apărut în termen de 30 de zile de la primirea notificării de la cealaltă Parte, cu excepția cazului în care nu se respectă obligația de plată.

 • Cealaltă parte este declarată în faliment și a fost inițiată acțiunea de lichidare.

 • Cealaltă parte este declarată în faliment și acțiunea de lichidare a fost inițiată dacă procedura nu este retrasă timp de 60 de zile de la începere.

4.4. În cazul în care o autoritate de stat prezintă argumente puternice care incriminează prezentul Acord și Serviciul, cu încălcarea statului de drept, Furnizorul poate suspenda serviciul fără alte obligații conexe.

În cazul în care Furnizorul suspendă doar o parte din serviciul Beneficiarului ca urmare a nerespectării Contractului, acesta nu va suspenda obligația Beneficiarului de a plăti integral tarifele. În cazul în care Furnizorul suspendă întregul serviciu, Beneficiarul va fi obligat să plătească taxele aferente utilizării serviciului până la data specificată în contractul de înregistrare, taxele aplicabile și în cazul suspendării anticipate. In cazul in care Furnizorul suspenda intregul serviciu din cauza neplatii serviciilor de gazduire, Beneficiarul este obligat sa plateasca factura sau, dupa caz, facturile restante.

 1. Proprietatea informațiilor contului de găzduire

5.1. Accesul la contul de gazduire de pe serverele Furnizorului se face printr-un nume de utilizator si parola transmise de Furnizor la activarea contului de gazduire. Beneficiarul este obligat să păstreze confidențialitatea acestei parole.

5.2. Beneficiarul este responsabil pentru menținerea securității contului său și este pe deplin responsabil pentru toate activitățile desfășurate în contul său și orice acțiuni desfășurate în legătură cu numele domeniului Beneficiarului, inclusiv cele efectuate de utilizatorii adreselor de e-mail din domeniul său. sau pentru acțiunile partenerilor (reprezentanți legali sau angajați ai acestora) implicați în implementarea, întreținerea și/sau promovarea site-ului web al Beneficiarului.

5.3. Beneficiarul este obligat să notifice Furnizorul cu privire la orice acces neautorizat sau alte încălcări de securitate. Furnizorul nu va fi răspunzător pentru nicio pierdere sau daune care reprezintă capacitatea Beneficiarului de a le remedia. Beneficiarul va fi răspunzător pentru acțiunile sau omisiunile resurselor contului său de găzduire la care Beneficiarul a permis accesul, chiar și în cazul prejudiciilor cauzate în orice mod de către aceștia ca urmare a unor acțiuni sau omisiuni. In cazul in care trebuie platiti niste bani in compensatii sau amenzi si nu numai, Beneficiarul este obligat sa plateasca aceste sume.

5.4. Beneficiarul, partenerii sau partenerii cărora li sa permis accesul la contul de găzduire nu pot folosi rețeaua Furnizorului pentru a încerca să evite autentificarea sau să obțină acces neautorizat la orice server, rețea sau alt cont. Aceasta include, dar nu se limitează la: accesarea datelor care nu sunt destinate Beneficiarului, autentificarea la un server sau alt cont pentru care Beneficiarul nu are acces autorizat, spargerea parolelor, verificarea securității altor rețele în căutarea unor puncte slabe sau încălcări. a altor politici de securitate a Furnizorului.

5.5. Beneficiarul, partenerii sau partenerii cărora li sa permis accesul la contul de găzduire nu vor avea dreptul de a încerca să împiedice sau să oprească serviciul vreunui utilizator, server sau rețea. Acestea includ, dar nu se limitează la, atacuri precum refuzul serviciului, atacul prin e-mail sau alte încercări deliberate de a bloca un server sau o rețea. Furnizorul va coopera cu autoritățile care investighează încălcări ale securității sistemelor sau rețelelor altor site-uri, inclusiv autoritățile care investighează actele criminale. Utilizatorii care încalcă securitatea sistemelor sau rețelelor pot fi trași la răspundere prin proceduri civile sau penale.

 1. Utilizarea serviciilor contractate

6.1. Toate serviciile oferite de Furnizor pot fi utilizate numai în scopuri legale. Este interzisă transmiterea, stocarea sau prezentarea de informații, date sau materiale care încalcă legile române și internaționale.

6.2. Este interzisă publicarea sau transmiterea prin serviciile furnizate de Furnizor materiale care conțin:

 • Software piratat sau materiale care încalcă drepturile de autor

 • Pornografie/Nuditate/Conținut pentru adulți

 • Violență, incitare la violență, amenințări, ură rasială

 • Produse cu mesaje nesolicitate / SPAM

 • Material defăimător sau care încalcă intimitatea unei persoane sau constituie un atac la adresa siguranței sau sănătății unei persoane, a unui grup de persoane, compromite securitatea națională sau împiedică o investigație juridică în curs

 • Promovează producția, consumul și/sau traficul de droguri, încalcă legile aplicabile, promovează jocurile de noroc ilegale sau traficul ilegal de arme

 • Site-uri Warez

 • Proxy și platforme proxy

 • Materiale protejate prin secrete comerciale sau alt statut

6.3. Beneficiarul este de acord să nu:

 • Încărcați, postați, transmiteți sau puneți la dispoziție în alt mod (recomandări) conținut care este ilegal, dăunător, amenințător, abuziv, hărțuitor, defăimător, vulgar, obscen, calomnios, care încalcă viața privată a altora, adult, rasial, etnic sau condamnabil în alt mod.

 • Prejudecăți minorii în orice fel.

 • Asumați-vă identitatea unei alte persoane fizice sau juridice, chiar și a unui funcționar al Furnizorului.

 • Falsificați anteturile sau manipulați în alt mod identificatorii pentru a masca originea conținutului transmis prin serverele Furnizorului.

 • Încărcați, publicați sau transmiteți conținut pe care nu are dreptul să îl dezvăluie conform legii sau obligațiilor contractuale.

 • Încărcați, postați sau transmiteți în alt mod conținut care încalcă brevete (brevete), mărci comerciale, mărci comerciale, drepturi de autor, drepturi de confidențialitate sau de publicitate sau alte drepturi de proprietate ale oricărei părți.

 • Încărcați, postați sau transmiteți în alt mod materiale care conțin viruși sau alte coduri, fișiere sau programe create pentru a întrerupe, distruge sau limita funcționarea oricărei componente software sau hardware a serverelor Furnizorului sau a unei terțe părți.

 • Întrerupe serverele sau rețelele legate de serviciul furnizat sau încalcă cerințele, procedurile, politicile sau reglementările Furnizorului.

 • Încalcă intenționat sau nu orice lege locală, statală, națională sau internațională în vigoare sau politicile ICANN.

 • Promovați un site prin link-uri, titluri, descrieri neadecvate sau postând în mod repetat texte identice pe forumuri publice.

 • Urmăriți sau hărțuiți în alt mod pe cineva.

 • Colectați, transmiteți sau stocați date personale sau financiare despre orice persoană fizică sau entitate

 • Promovați sau furnizați informații de pregătire cu privire la activitățile ilegale, promovați violența fizică și infracțiunile împotriva unei persoane sau a unui grup sau promovați orice act de cruzime împotriva animalelor.

 • Utilizați scripturi/procese/etc. care afectează negativ capacitatea altor clienți de a utiliza serviciile furnizate. Acestea includ, dar nu se limitează la, scripturi care utilizează procesorul în mod intensiv sau site-uri care au trafic care depășește limitele acceptabile pentru un mediu de găzduire partajată.

 • Instalați sau utilizați software pentru Torrent

 • Instalați sau utilizați roboții IRC

6.4. Beneficiarul este de acord să nu implice Furnizorul în nicio solicitare sau plângere decurgând din serviciul furnizat care să cauzeze prejudicii Furnizorului sau altei părți. Furnizorul își rezervă dreptul de a investiga Beneficiarul, afacerea acestuia și/sau personalul acestuia, site-ul web și materialele conținute pe site în orice moment. Aceste investigații vor fi făcute numai în beneficiul Furnizorului. În cazul în care investigația dezvăluie orice informație, acțiune sau omisiune care, în opinia Furnizorului, constituie o încălcare a legilor sau reglementărilor naționale sau internaționale sau a politicilor Furnizorului, Furnizorul poate închide imediat contul și notifica această acțiune prin e-mail la adresa furnizată în comandă. formă. Beneficiarul este de acord să renunțe la dreptul de acțiune sau orice pretenție pe care o poate avea împotriva Furnizorului pentru astfel de acțiuni.

 1. Garantia functionarii serviciilor

7.1. In cazul nefunctionarii serverelor/serviciilor oferite de Furnizor mai mult de 10% dintr-o luna, beneficiarul are dreptul la o luna de gazduire web gratuita. Suma compensației nu poate depăși suma plătită lunar de Beneficiar pentru serviciul de compensare. Despăgubirea se oferă doar la solicitarea Beneficiarului sub formă de servicii gratuite de găzduire acordate sub formă de luni.

7.2. Nu se vor acorda compensații dacă orice eroare sau nefuncționare a site-ului este cauzată sau generată de:

 • Situații de forță majoră în care nu putem avea nicio influență precum: războaie, dezastre naturale, indisponibilitate/întreruperea comunicațiilor, incendiu, viruși, hackeri, nefuncționarea corectă a software-ului furnizat de altă sursă (scripturi gratuite, software de comerț electronic sau plata online). procesator), inundatii, cutremure, embargouri, actiuni ale autoritatilor legale, inundatii.

 • Lucrări de întreținere anunțate sau în situații critice, upgrade de server.

 • Sistemul de nume de domeniu (DNS), probleme care nu pot fi controlate de Furnizor.

 • Probleme de acces ale beneficiarului cu FTP, POP, IMAP sau SMTP.

 1. Disclaimer

8.1. Beneficiarul înțelege și este de acord că:

Utilizarea serviciului este pe riscul serviciului. Furnizorul nu își asumă responsabilitatea și nu va acorda garanții de nici un fel, nici în mod explicit sau implicit, inclusiv, dar fără a se limita la garanții normale de marketing, pentru a se potrivi unui anumit scop. Orice material descărcat sau obținut în alt mod prin utilizarea serviciului contractat se realizează la discreția și riscul Beneficiarului și că acesta este singurul responsabil pentru orice deteriorare a computerului Beneficiarului sau pierderea de date rezultată din descărcarea materialului. Mecanismele de securitate încorporate în software (sistem) au limitări efective/inerente, Beneficiarul având responsabilitatea de a identifica exact nevoile sale. Furnizorul prin acest acord sau alți termeni prevăzuți nu garantează că:

 • Serviciul corespunde exact cerințelor Beneficiarului

 • Serviciul va funcționa continuu, în siguranță și fără erori.

 • Calitatea produselor, serviciilor, informațiilor sau a altor materiale achiziționate sau obținute de Beneficiar prin intermediul Serviciului va răspunde așteptărilor Beneficiarului.

 • Orice eroare de software va fi corectată

 • Furnizorul nu raspunde pentru situatia in care intre momentul in care se face comanda, plata si inregistrarea domeniului, acesta este inregistrat de catre o alta persoana sau alta companie de gazduire. În acest caz, Beneficiarul poate solicita fie rambursarea sumei plătite pentru domeniu, fie înregistrarea unui alt domeniu cu aceeași extensie.

8.2. Niciun sfat sau informație orală sau scrisă obținută prin sau de la Furnizor nu creează alte garanții care nu sunt specificate în Acordul actual. Furnizorul nu va fi responsabil pentru nerespectarea termenelor, pentru ștergerea, nefurnizarea sau stocarea eronată a oricărei forme de comunicare sau setări personalizate utilizate de Beneficiar.

8.3. Furnizorul nu va fi responsabil pentru daune, pierderi de date sau alte daune cauzate afacerii din cauza întârzierilor, transmiterii greșite sau netransmiterii informațiilor din cauza restricției sau întreruperii accesului, erori sau alte erori, utilizări neautorizate din cauza partajării sau a altor interacțiuni. cu serviciul contractat.

 1. Limitarea obligațiilor

9.1. Beneficiarul este de acord că Furnizorul, asociații săi sau alți parteneri, directori, acționari sau angajați ai Furnizorului nu sunt obligați de niciun fel de daune directe, indirecte, speciale, exemplare, inclusiv, dar fără a se limita la, daune pentru pierderea câștigurilor viitoare, bună-credință, utilizare, date sau alte bunuri necorporale (chiar dacă ați avertizat Furnizorul de posibilitatea unor astfel de pierderi) , rezultate din: utilizarea sau imposibilitatea utilizării serviciului contractat, erori, defecte, omisiuni, întârzieri în operațiuni sau transmisii sau orice alte neregularitatea bunei funcționări a serviciului sau software-ului contractat, costul achiziției de bunuri sau servicii pentru înlocuirea celor achiziționate prin mesaje sau tranzacții efectuate prin intermediul serviciului contractat, acces neautorizat sau modificarea transmisiilor și datelor Beneficiarului,

 1. Legea aplicabila si forta majora

10.1. Legea aplicabilă Contractului dintre Beneficiar și Furnizor va fi supusă legilor Statului Român în vigoare la momentul încheierii contractului de serviciu.

10.2. Niciuna dintre părțile contractante nu va fi răspunzătoare pentru nerespectarea la timp sau/sau pentru executarea necorespunzătoare – totală sau parțială – a oricărei obligații din prezentul contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forță majoră, așa cum este definită de lege. Partea care invocă forța majoră va notifica celeilalte părți în termen de 10 zile de la producerea evenimentului și va lua toate măsurile posibile pentru limitarea consecințelor acestuia. Dacă, în termen de 30 de zile de la producere, evenimentul în cauză nu încetează, părțile vor avea dreptul să notifice rezilierea integrală a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

 1. Clauze finale

11.1. Orice litigiu izvorât din sau în legătură cu prezentul Acord, inclusiv încheierea, executarea sau rezilierea Acordului, dacă nu poate fi soluționat pe cale amiabilă, va fi soluționat de unitatea juridică competentă.

11.2. Termenii acestui Contract constituie un acord intre Furnizor si Beneficiar si guverneaza utilizarea serviciilor, constituind contractul de servicii incheiat intre Beneficiar si Furnizor. Beneficiarul se poate afla sub autoritatea altor termeni sau condiții adiționale de utilizare care se aplică atunci când sunt utilizate serviciile furnizorului, conținutul sau software-ul unei terțe părți.

11.3. Dacă vreo prevedere a prezentului acord sau a altor documente încorporate este dovedită de către o instituție competentă ca fiind invalidă, părțile convin ca instituția respectivă să încerce să țină seama de intențiile părților, așa cum se reflectă în dispoziție și de restul prevederilor rămase în forta.

11.4. Beneficiarul este de acord că, fără a ține cont de orice altă lege sau statut, orice revendicare sau revendicare care decurge din termenii acestui acord sau care are legătură cu utilizarea serviciilor trebuie să fie depusă în termen de un an de la ridicarea cererii sau va fi închisă pentru totdeauna.